Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της τοποθεσίας, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και στους νόμους της Ελλάδος.

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright ©

Η εταιρεία PETLINE A.E. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, εικόνες, ήχο, λογισμικό και άλλο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρεία PETLINE A.E και σε συνδεδεμένες εταιρείες ή περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού κατόχου. Οι αναφορές σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν όλα τα μέλη της εταιρείας PETLINE.

Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο και να αναπαράγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο και διανομής σε άλλα άτομα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις μόνο για μη εμπορικούς, ενημερωτικούς και προσωπικούς σκοπούς. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου δεν μπορεί να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, δημοσίευση ή τοποθεσία, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Δεν χορηγείται άλλη άδεια ή δικαίωμα.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν ή χρησιμοποιούνται με άδεια των συνδεδεμένων εταιρειών.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η εταιρεία PETLINE A.E δεν παρέχει η ιδία προϊόντα ή υπηρεσίες σε πελάτες. Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στον ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή προμήθειας αυτού του προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διατίθεται σε όλες τις χώρες ή ότι το όνομα, η περιγραφή ή οι προδιαγραφές του προϊόντος ή της υπηρεσίας να είναι η ίδια με εκείνη που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο. Πρέπει να ζητήσετε συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας από τον τοπικό συνεργάτη ή διανομέα των προϊόντων της PETLINE A.E.

Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη, αλλά μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να βασίζεται σε κανένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα.

Ούτε η Εταιρεία PETLINE A.E, ούτε οι θυγατρικές της, ούτε οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, έμμεση, παρεπόμενη ή επακόλουθη ζημία.

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, τα γραφικά, οι ιδέες (συμπεριλαμβανομένων των ιδεών για προϊόντα και διαφημίσεις) καθώς και άλλες πληροφορίες ή υλικά που υποβάλετε στην Εταιρεία PETLINE A.E μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα γίνουν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της PETLINE A.E. Aκόμη και αν αυτοί οι όροι μεταγενέστερα τροποποιηθούν ή τερματιστούν.

Αυτό σημαίνει ότι αποκλείετε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε τέτοιες υποβολές και αναγνωρίζετε το απεριόριστο δικαίωμα της Εταιρείας PETLINE A.E να τα χρησιμοποιεί (ή υλικά ή ιδέες παρόμοιες με αυτές) σε οποιοδήποτε μέσο, τώρα και στο μέλλον, χωρίς προειδοποίηση, αποζημίωση ή άλλη υποχρέωση εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σημαίνει επίσης ότι η εταιρεία PETLINE A.E δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικές τις υποβολές σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο, όποτε το θεωρούμε κατάλληλο και χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμένες ειδοποιήσεις

Σε διάφορα σημεία του ιστότοπου μπορεί να σας προσφέρονται αυτόματες συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένηπτυχή αυτού του ιστότοπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία PETLINE A.E ή οι θυγατρικές εταιρείες συνδέονται υποχρεωτικά με οποιονδήποτε από αυτούς τους άλλους ιστότοπους ή τους ιδιοκτήτες τους.

Ενώ η πρόθεση της PETLINE A.E είναι να βρείτε αυτούς τους άλλους τόπους ενδιαφέροντες, ούτε η Εταιρεία PETLINE A.E ούτε οι θυγατρικές της, ούτε οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των συνεργατών τους, οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοί τους, έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης γι αυτούς τους άλλους ιστότοπους ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, καμία από τις οποίες δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από την εταιρεία PETLINE A.E ή θυγατρικές της.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσετε ότι έχετε προσεγγίσει κάποιον άλλο ιστότοπο, μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο κάνοντας κλικ στο βέλος “προς τα πίσω” ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση τομέα της PETLINEA.E.