Έχω περισσότερες από μία γάτες. Ποια είναι η καλύτερη αυτοσυγκολλούμενη άμμος υγιεινής για πολλές γάτες;

Γνωρίζουμε ότι τα σπίτια που φιλοξενούν περισσότερες από μία γάτες ίσως χρειάζονται μεγαλύτερο έλεγχο της δυσοσμίας. Για αυτόν τον λόγο, προσθέσαμε επιπλέον παράγοντες καταπολέμησης της δυσοσμίας στο Ever Clean Multiple Cat.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ