Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των άμμωνυγιεινής με βάση το ξύλο, το πυρίτιο(κρυσταλλική)και τον άργιλο;

Οι άμμοι υγιεινής για γάτες που έχουν ως βάση το ξύλο αποτελούν μια φτηνότερη και κατώτερη εναλλακτική ως προς την μη αυτοσυγκολλούμενηάργιλο. Οι άμμοι υγιεινής γέλης πυριτίου (κρυσταλλικές) αποτελούν μια χημική εναλλακτική ως προς την μη αυτοσυγκολλούμενηάργιλο και έχουν υψηλά επίπεδα απορροφητικότητας.

Η Ever Clean προσφέρει μόνο αυτοσυγκολλούμενες άμμους υγιεινής για γάτες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από φυσική μπεντονιτική άργιλο. Κατά τις δοκιμές που διενεργήσαμε, η μπεντονιτική άργιλος είχε σταθερά καλύτερη απόδοση από όλες τις άλλες εναλλακτικές. Μάλιστα, τα αποτελέσματά μας επιδεικνύουν ότι τα προϊόντα Ever Clean μπορούν να κρατήσουν έως και δύο μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε λιγότερες αλλαγές στη λεκάνη άμμου υγιεινής και ότι θα εξοικονομήσετε χρήματα.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ